Arama
Aqarta yeraltı ölkə

Adı: Aqarta yeraltı ölkə.


Haqqında digər bilgi:

Aqarta, əsasən dağların altında olan mağaralardan, ümumilkdə isə yerin altında tikilmiş çox saylı tunellərdən ibarət olan ölkə ya da yaşayış məntəqəsi. Aqartalılar anlayışı iddia olunan bu ölkədə yaşayan adamlarada şamil edilməkdədir. Aqarta ölkəsi ilə bağlantılı olduğu hesab olunan çox saylı tunellərin Avropa, Amerika, Afrikada var olduğu bilinməkdədir. Təkçə Türkiyədə Nevşəhir şəhəri yaxınlığında 40-a qədər belə tunellər mövcuddur.

Aqarta haqqında bilgilərə rus rəssamı Nikolay Rerixin 1935-ci ildə yazdığı (The Guardians) göstəricilər adlı yazısında, alman-rus yazıçısı Ferdinand Ossendovskinin Aqartanın qapıları kitabında və fransız yazıçısı Rene Genonun yazılarında rast gəlinir. Bilgilərdə ağ hündür insanların varlığından, onların şəhərlərə gələrək altun (qızıl) verib alış-veriş etdiklərindən, onların yerin altında yaşadıqlarından, mağara və tunellərdə bilinməyən bir işıqdan istifadə edərək bitgi yetişdirdiklərindən söz açılmaqdadır.

Yerin altında bir ölkə qurmuş bu aqartalılar iddiaya görə yerin üstündə yaşayan adamlardan daha inkişaf etmiş texnologiyaya malikdir. Hətta bəzilərinə görə üçan boşaq uzaydan gələnlərin deyil məhz aqartalıların texnikasıdır. Rerixin iddiasına görə o və heyətindəki adamlar 1926-cı ildə Qarakurum dağları üstündə parlaq disq görmüşlər. Sonra bu oval arac qəfilətən gözdən itmişdir. Aqarta ilə bağlı Hitler hökümətinində araşdırmalar apardığı iddia edilməkdədir.

Aqartalıları Mu qitəsindən köçüb gələnlərlə ilişgiləndirənlər də vardı. Mənbələr Aqartalıları çox hümanist, yardım sevər və yaxşı varlıqlar kimi təqdim edirlər. Aqartanı mövzu seçən bir çox flimlər çəkilmişdir.

Aqarta ölkəsi ilə eyni və ya fərqli olduğu tartışılan daha bir Şambala (Şamballa) ölkəsi haqqında qaynaqlarda bilgilər keçməkdədir. Çinli doktor Lao-Tsin Türklərin ölkəsinə (Orta Asiya) etdiyi gəzintidən döndükdən sonra 1920-ci ildə Şanqay qəzetində bir məqalə çap etdirmişdir. Məqalədə çinli doktor tamam fərqli bir ölkəyə gedib düşdüklərini, ancaq onlar icazə vermədiyi üçün hər şeyi yaza bilməyəcəyini iddia edirdi. Çinli Lao-Tsin kimi Ksoma dö Köros da Şambala ölkəsini Sırdərya çayının sahilində, 45 ilə 50-ci quzey paralellərinin arasında olduğunu iddia etmişdir. Belçikada 17-ci yüz ildə çap edilmiş xəritədə təxminən eyni ərazidə Şambala ölkəsi göstərilmişdir.

Bunlardan başqa P. S. Kasella, N. M. Prjevalsky, A. H. Franke, Andrev Tomas və başqalarıda Şambala ölkəsi haqqında iddialar irəli sürmüşlər. Rusiya Coğrafiya Dərnəyinin dərgisində yayımlanmış Korolenkonun 1903-cü ildə yazdığı "Ural Kazaqlarının Belovodye (ağ su) krallığına getməkləri" adlı məqalədə və Batı Sibir Coğrafiya Dərnəyinin dərgisində yayımlanmış Belosliudovun 1916-cı ildə yazdığı "Belovodye tarixi" adlı məqalədə hər iki müəllif "Belovodye" - ağ sular və ya "Beloqorye" ağ dağlar ölkəsindən söz açmaqdadılar. Bəzi müəlliflər isə Şamballa ölkəsinin ağ ada üzərində qurulduğunu əsas götürərək "Belovodye" - ağ sular və ya "Beloqorye" ağ dağlar ölkəsi ilə Şanbala ölkəsinin eyni olduğunu irəli sürmüşlər.

Paylaş: Facebook
Hesaba giriş
Üzvülük adınız: Üzv olun Şifrəniz: Şifrənizi unutmusunuz?