Arama
Türk kanları (hanları) və kakanlarının (haqanlarının) siyahısı

Adı: Türk kanları (hanları) və kakanlarının (haqanlarının) siyahısı.

Başlama: M. ö. 4000-1700-cü illər arasında bir zamanda (bəzi məlumatlarda m.ö 2500 ildə).

Bitiş: 1923-cü il.


Haqqında digər bilgi:

Türk kanları (hanları) və kakanlarının (haqanlarının) siyahısı , M. ö. 4000-1700-cü illər arasında bir zamandan (bəzi məlumatlarda m.ö 2500 ildən) başlayaraq 20-ci əsrə qədər bütün Türkləri tam və qismən idarə etmiş Türk kanları (hanları) və kakanlarının (haqanlarının) siyahısıdır.

Tufandan sonra Türk dastanlarına əsasən deyə bilərik ki, m.ö 4000-1700-cü illər (bəzi məlumatlarda m.ö 2500 il) arasında Altay və Sayan dağlarının quzey batısındakı çöllükləri, Sayan dağlarından quzey doğuda yerləşən Baykal gölü ətrafını, güney doğuda Orkun (Orhun) çayı sahillərini və Kanka dağını, burda yerləşən kutsal yer olan Ötükəni, güneydə İssık gölünə qədər uzanan bölgəni əhatə edən ərazilərdə mövcud olmuş və günümüzdə Afanasyevo mədəniyyəti adlanan mədəni cəmiyyət Türklərin atalarının qurduqları ilk birlik olub. Bu birlik, burada yaşayan Türk soylarının birləşdiyi soy birliyinə (boy) çevrilib.


Türk tarixində soy birliyi və soy bəyliyi təxminən m. ö. 1900-cu illəridən başlayıb.

1. Hz. Nuhun oğlu Hz. Yafəsin oğlu Ulu Türk bəy Hakimiyyət illəri: Bilinmir, m. ö. 19-cu əsrin əvvəlləri.

2. Ulu Türk bəy oğulu Totok (Tütek) bəy Hakimiyyət illəri: Bilinmir, m.ö 19-cu əsrin ortaları.

3. Totok (Tütek) bəy oğlu Amilca (İlçe) bəy Hakimiyyət illəri: Bilinmir, m.ö 19-cu əsrin ortaları.

4. Amilca (İlçe) bəy Bakuy Dip (Baku) bəy Hakimiyyət illəri: Bilinmir, m.ö 19-cu əsrin sonları.


Türk elinin (dövlətçiliyinin)qurulması və ilk kanlar (hanlar) dönəmi isə təxminən m.ö 1700-cü ildən başlayıb və Türk kakanlıqı (haqanlığı) dövrünə qədər davam edir.

5. Bakuy Dip (Baku) bəy oğlu Kuruka (Gök) kan Hakimiyyət illəri: Bilinmir, m.ö 18-ci əsrin əvvəlləri.

6-təxminən 38. 18-ci əsrin ortaları ilə 8-ci əsrin ortaları dönəmi. Bu dönəmdəki Türk kanlarının adları bilinmir.

39. (Babasının adının Bulca olması olasılığı var) Alınca kan (bəzi qaynaqlarda: Bulca kan, Abulca kan, Amulca kan, Ebülce kan, Olca kan) Hakimiyyət illəri: Bilinmir, m.ö 8-ci əsrin ortaları.

40. Alınca kan oğlu Monqol kan Hakimiyyət illəri: Bilinmir, m.ö 8-ci əsrin sonları m. ö. 7-ci əsrin əvvəlləri.

41. Monqol kan oğlu Kara kan Hakimiyyət illəri: m.ö Bilinmir-645 (647)-ci il .


Türk tarixində Kakanlıq dönəmi təxminən m. ö. 611-597-ci illərdən başlayıb 7-ci əsrə qədər davam edib.

Kakanlığın Oğuzlar dönəmi.

42. Kara kan oğlu Oğuz kakan (İlk Türk törəsin yazmış, Türk yasaların gətirmişdir. Bir çox İslam alimləri bu kakanı mübarək şəxs, bir çox islam alimləri isə Allahın elçisi olaraq qəbul edir. Adının mənası Oquz, Öküz deməkdir. Qurani Kərimdə adı keçən İsgəndərin Oğuz kakan olması barədə bir çox alimlərin fikirləri vardır. Türklər Oğuz kakanı Atam Oğuz deyə yada salarlar, Türklərin atası (Atatürk) hesab edirlər. Çağ qapadıb çağ açan kakandır) Doğum-ölüm illəri: m.ö. 679 (680)- 597 (595)-ci illər, Hakimiyyət illəri: m.ö 645 (647)- 597 (595)-ci illər .

43-44. m. ö. 597 (595)-534-cü illər dönəmi. Bu dönəmdəki Türk kakanlarının adları bilinmir.

Kakanlığın (Oğuzlar qolundan) Kayılar dönəmi.

45. Oğuz kakan oğlu Kayı kakan Hakimiyyət illəri: m.ö 534- 511-ci illər .

46. (Kayı kakanın oğlu olma ehtimalı var) Dip Bakuy kakan Hakimiyyət illəri: m.ö 511-ci il-bilinmir .

47. Dip Bakuy kakan oğlu Kuzi Yavı kakan Hakimiyyət illəri: bilinmir-m.ö 481-ci illər.

48-56. m. ö. 481-220-ci illər dönəmi. Bu dönəmdəki Türk kakanlarının adları bilinmir..

Kakanlığın Qıpçaklar dönəmi.

57. (baba adı bilinmir) Teoman kakan Hakimiyyət illəri: m. ö. 220-209-cu illər.

58. Teoman kakan oğlu Mete kakan (Türklərin ilk nizami ordusunu bu kakan qurmuşdur. Türk ordusu, tərtib etdiyi bir çox qurd qapanı kimi gedişlər bu kakanın adı ilə bağlıdır Çağ qapadıb çağ açan kakandır) Hakimiyyət illəri: m. ö. 209-174-cü illər.

59. Mete kakan oğlu Gök (Kiok, Çin mənbələrində Lao-Şanq kimi təsvir olunur) kakan Hakimiyyət illəri: m. ö. 174-160-cı illər.

60. Gök kakan oğlu Künçin kakan Hakimiyyət illəri: m. ö. 160-126-cı illər.

61. İti-Sie (İçisiye) kaqan Hakimiyyət illəri: m. ö. 126-114-ci illər.

62. Uvey (Vu-vey) kaqan Hakimiyyət illəri: m. ö. 114-105-ci illər.

63. Vuşiluır (Usuliuusilu) kaqan Hakimiyyət illəri: m. ö. 105-102-ci illər.

64. Vuşiluır (Usuliuusilu) kaqan Hakimiyyət illəri: m. ö. 105-102-ci illər.

65. Çülihu (Kiuliuhou) kaqan Hakimiyyət illəri: m. ö. 102-101-ci illər.

66. Çüdihu kakan Hakimiyyət illəri: m. ö. 101-96-cı illər.

67. Huluqu kaqan Hakimiyyət illəri: m. ö. 96-85-ci illər.

68. Hounyenti (Huandi) kaqan Hakimiyyət illəri: m. ö. 85-68-ci illər.

69. Çüan-çu (Khuyluy) kaqan Hakimiyyət illəri: m. ö. 68-60-ci illər.

70. Üven (Güydi) kaqan Hakimiyyət illəri: m. ö. 60-58-ci illər.

71. Quqasie (Khukhasie) kaqan Hakimiyyət illəri: m. ö. 58-56-cı illər.

72. Hohanyehin kaqan Hakimiyyət illəri: m. ö. 56-31-ci illər.

72-73. Çiçi kaqan (Hohanyehin kaqan və Coti kaqanla birlikdə dövləti idarə etmişdir) Hakimiyyət illəri: m. ö. 54-36-ci illər.

73. Hohanyehin kaqan oğlu Coti kaqan Hakimiyyət illəri: m. ö. 31-20-ci illər.

74. Coti kaqan oğlu Seuse-Coti kaqan Hakimiyyət illəri: m. ö. 20-12-ci illər.

75. Seuse-Coti kaqan oğlu Çeya Coti kaqan Hakimiyyət illəri: m. ö. 12-8-ci illər.

76. Çeya Coti kaqan oğlu Üçcolu-Coti kaqan Hakimiyyət illəri: m. ö. 8-m. s. 13-cü illər.

77. Üçcolu-Coti kaqan oğlu Uluy Coti kaqan Hakimiyyət illəri: 13-18-ci illər.

78. Uluy Coti kaqan oğlu Yu (Şikao-Coti) kakan Hakimiyyət illəri: 18-46-cı illər.

79. Yu (Şikao-Coti) kakan oğlu Pu kakan Hakimiyyət illəri: 46-48-ci illər.

80. Pu kakan oğlu Pi kakan Hakimiyyət illəri: 48-56-cı illər.

81-84. 56-156-cı illər dönəmi. Bu dönəmdəki Türk kanlarının adları bilinmir.

85. Avitokhol kakan Hakimiyyət illəri: bilinmir-156-cı il.

Kakanlığın Tabqaçlar dönəmi.

86. Tanşihuai kakan Hakimiyyət illəri: 156-181-ci illər.

87-94. 181-385-ci illər dönəmi. Bu dönəmdəki Türk kakanlarının adları bilinmir.

95. Kuei kakan Hakimiyyət illəri: 385-409-cu illər.

96. 409-424-cü illər dönəmi. Bu dönəmdəki Türk kakanının adı bilinmir.

97. Taivu kakan Hakimiyyət illəri: 424-452-ci illər.

98. 452-471-ci illər dönəmi. Bu dönəmdəki Türk kakanının adı bilinmir.

99. Hioven kakan Hakimiyyət illəri: 471-500-cu illər.

Kakanlığın Aparlar (Avarlar) dönəmi.

100. 500-552-ci illər dönəmi. Bu dönəmdəki Türk kakanının adı bilinmir.

Kakanlığın GökTürklər dönəmi.

101. Bumun (İl) kakan (Türk sözünü öz soyunun adında istifadə edən ilk kakandır) Hakimiyyət illəri: 552-ci ilin əvvəlidən-552-ci ilin sonuna kimi.

102. Bumun (İl) kakan oğlu Kara kakan Hakimiyyət illəri: 552-553-cü ilin sonuna kimi.

103. Bumun (İl) kakan oğlu Mukan kakan Hakimiyyət illəri: 553-572-ci illər.

104. Tapo kakan Hakimiyyət illəri: 572-581-ci illər.

105. Kara kakan oğlu İşbara kakan Hakimiyyət illəri: 581-587-ci illər.

106. Kara kakan oğlu Yehu (Çilohou) kakan Hakimiyyət illəri: 581-587-ci illər.

107. Tulan Kakan Hakimiyyət illəri: 587-600-cü illər.

108. Yehu (Çilohou) kakan oğlu Kimin (Tulin) kakan Hakimiyyət illəri: 600-609-cu illər.

109. Kimin (Tulin) kakan oğlu Şipi kakan Hakimiyyət illəri: 609-619-cu illər.

110. Çulo kakan Hakimiyyət illəri: 619-621-ci illər.

111. İlliq (Kieli) kakan Hakimiyyət illəri: 621-630-cu illər.


Türk tarixində kanlıq dönəmi 630-682-ci illəri əhatə edib.

112-114. 630-682-ci illər dönəmi. Bu dönəmdəki Türk kakanlığı dağılmış, Toquz Oğuz Eli kakanlıq varisi olmuşdur. Elin kanlarının adı bilinmir.


Türk tarixində kakanlıq dönəmi 682-ci illərdən başlayıb 20-ci əsrə qədər davam edib.

115. İltiriş (Kutluq) kakan (İltiriş el quran, dövlət quran mənasını verir. Türk kakanlığını yenidən bərpa edən kakandır. Çağ qapadıb çağ açan kakandır) Hakimiyyət illəri: 682-692-ci illər.

116. İltiriş (Kutluq) kakan qardaşı Kapakan kakan (Çin qaynaqlarında Moço olaraq qeyd olunan Kapakan kaqanın adının mənası bəzi məlumatlara görə fateh deməkdir) Hakimiyyət illəri: 692-716-cı illər.

117. Kapakan kakan oğlu İnel kakan Hakimiyyət illəri: 716-cı il.

118. İltiriş kakan oğlu Bilgə kakan Hakimiyyət illəri: 716-734-cü illər.

119. Bilgə kakan oğlu İyan kakan Hakimiyyət illəri: 734-740-cı illər.

120. Bilgə kakanın hanımı Pofu Katun Hakimiyyət illəri: 740-742-ci illər.

121. Ozmış kakan Hakimiyyət illəri: 742-745-ci illər.

122. Pomey kakan Hakimiyyət illəri: 745-ci il.

Kakanlığın uyğurlar dönəmi.

123. Kutluq Bilgə Kül kakan Hakimiyyət illəri: 745-747-ci illər.

124. Moyen Çor (Bayan Çor Bilgə) Kakan (Talas savaşı bu kakanın dönəmində olub) Hakimiyyət illəri: 747-759-ci illər.

125. Bögü kakan (Alp Külüg Bilgə) kakan (Mani inancı Uyğurlar arasında bunun zamanında yayıldı) Hakimiyyət illəri: 759-779-ci illər.

126. Baga Tarkan (Alp Kutluq Bilgə) kakan Hakimiyyət illəri: 779-789-ci illər.

127. Külüg Bilgə kakan Hakimiyyət illəri: 789-790-cı illər.

128. Kutluq Böge kakan Hakimiyyət illəri: 790-795-ci illər.

129. Alp Kutluq kakan Hakimiyyət illəri: 795-805-ci illər.

130. II Külüg Bilgə kakan Hakimiyyət illəri: 805-808-ci illər.

131. Alp Bilgə kakan Hakimiyyət illəri: 808-821-ci illər.

132. Küçlüg Bilgə kakan Hakimiyyət illəri: 821-833-ci illər.

133. Alp Külüg Bilgə kakan Hakimiyyət illəri: 833-840-ci illər.

Kakanlığın Qırğızlar dönəmi.

134-136. 840-920-ci illər dönəmi. Bu Qırğızlar dönəmdə Türk kakanlığının başkəndi işğal edilmişdir. Kakanlarının adı bilinmir.

Kakanlığın Karakanlılar dönəmi.

134. Bilgə Kül Kadir kakan (Qırğız kakanları ilə birgə idarə etmişdir) Hakimiyyət illəri: 840-893-cü illər.

135. Bilgə Kül Kadir kakan oğlu Bazır Aslan kakan (Qırğız kakanları ilə birgə idarə etmişdir, İslam Türk kakanlığında bunun vaxtında sol il kanı Əbdülkərim Satuk Buğa kan vasitəsi ilə yayılmışdır) Hakimiyyət illəri: 893-920 (924 və ya 940)-ci illər.

136. 940-955-ci illər dönəmi. Kakanlarının adı bilinmir.

137. Baytaş Aslan kakan Hakimiyyət illəri: 955-ci il-bilinmir.

138. Baytaş Aslan kakan oğlu Həsən Əli kakan Hakimiyyət illəri: Bilinmir.

139. Həsən Əli kakan oğlu Əhməd kakan Hakimiyyət illəri: Bilinmir-1038-ci il.

Kakanlığın Səlcuqlar dönəmi.

140. Səlcuq bəy oğlu Mikayıl bəy oğlu Tuğrul kakan Hakimiyyət illəri: 1038-1063-cü illər.

141. Məhəmməd Alp Arslan kakan (1071-ci il Malazgirt savaşı bu kakanın zamanında olub) Hakimiyyət illəri: 1063-1072-ci illər.

142. Məhəmməd Alp Arslan kakan oğlu Məlikşah kakan Hakimiyyət illəri: 1072-1092-ci illər.

143. Məlikşah kakan oğlu Berkyaruk kakan Hakimiyyət illəri: 1092-1104-cü illər.

144. Berkyaruk kakan oğlu II Məlikşah kakan Hakimiyyət illəri: 1104-1105-cü illər.

145. Məlikşah kakan oğlu Məhəmməd Tapar kakan Hakimiyyət illəri: 1105-1118-cü illər.

146. Məlikşah kakan oğlu Əhməd Səncər kakan Hakimiyyət illəri: 1118-1153-cü illər.

Kakanlığın Harəzimşahlar dönəmi.

147. Kızıl Arslan Atsız Hakimiyyət illəri: 1153-1156-cı illər.

148. İl Arsaln kakan Hakimiyyət illəri: 1156-1172-cı illər.

149. Ələddin Tekiş (Töküş) kakan Hakimiyyət illəri: 1172-1200-cü illər.

150. Ələddin Tekiş (Töküş) kakan oğlu Ələddin Məhəmməd Hakimiyyət illəri: 1200-1220-ci illər.

Kakanlığın Çingiz soyu dönəmi.

151. Ögedayı kakan Hakimiyyət illəri: 1220-1241-ci illər.

152. Ögedayı kakan oğlu Göyükü kakan Hakimiyyət illəri: 1241-1248-ci illər.

153. Möngke kakan Hakimiyyət illəri: 1248-1259-ci illər.

154. Arık Böke kakan Hakimiyyət illəri: 1259-1264-ci illər.

155. Kubilay kakan (Marko Polo bu kakanın hüzurunda olub) Hakimiyyət illəri: 1264-1294-ci illər.

156. Temür Olcay kakan Hakimiyyət illəri: 1294-1307-ci illər.

Kakanlığın Çingizlərdən Cağatay soyu dönəmi.

157. Könçek kakan Hakimiyyət illəri: 1307-1308-ci illər.

158. Taliqu kakan Hakimiyyət illəri: 1308-1309-cu illər.

159. Esen Buga kakan Hakimiyyət illəri: 1309-1318-ci illər.

160. Kebek kakan Hakimiyyət illəri: 1318-1326-cı illər.

161. Elcidigi kakan Hakimiyyət illəri: 1326-cı il.

162. Duva Temür kakan Hakimiyyət illəri: 1326-cı il.

163. Alaaddin Tarmaşirin kakan Hakimiyyət illəri: 1326-1334-cü illər.

164. Çanqşi kakan Hakimiyyət illəri: 1334-cü il.

165. Buzan kakan Hakimiyyət illəri: 1334-1338-ci illər.

166. Yesün Temür kakan Hakimiyyət illəri: 1338-1342-ci illər.

167. Muhammed kakan Hakimiyyət illəri: 1342-1343-cü illər.

168. Kazan kakan Hakimiyyət illəri: 1343-1346-cı illər.

169. Togluk Temür kakan Hakimiyyət illəri: 1346-1362-ci illər.

170. İlyas Hoca kakan Hakimiyyət illəri: 1362-1370-ci illər.

171. Soyurqatmış kakan (Ayqunc (əmir) Temür (Teymur) dönəmində kakan olmuşdur) Hakimiyyət illəri: 1370-1388-ci illər.

172. Sultan Mahmud kakan (Ayqunc (əmir) Temür (Teymur) dönəmində kakan olmuşdur) Hakimiyyət illəri: 1388-1398-ci illər.

173. Satuk kakan (Ayqunc (əmir) Temür (Teymur) dönəmində kakan olmuşdur. Əmir Teymur 1405-ci ildə öldükdə hakimiyyətdən salınmış, 1409-cu ildə ölmüşdür) Hakimiyyət illəri: 1398-1405-ci illər.

Kakanlığın Temür (Teymur) soyu dönəmi.

173. Əmir Temür oğlu Şahruh kakan Hakimiyyət illəri: 1405-1447-ci illər.

174. Şahruh kakan oğlu Uluqbəy kakan (Uluqbəy kakan elimlə məşğul olmuş, ayda tapdığı kraterin adına və kəşf etdiyi bir ulduzun adına Türk adını vermişdir) Hakimiyyət illəri: 1447-1449-ci illər.

175. Uluqbəy kakan oğlu Abdüllatif Mirza kakan Hakimiyyət illəri: 1449-1450-ci illər.

176. Abdullah Mirza kakan Hakimiyyət illəri: 1450-1451-ci illər.

Kakanlığın Osmanlı soyu dönəmi.

177. Fateh Sultan Mehmet (2-ci Mehmet) kakan (Bu kakanın dönəmində İstanbul 1453-cü ildə fəth edilmişdir. Çağ qapadıb çağ açan kakandır) Hakimiyyət illəri: 1451-1481-ci illər.

178. Sultan Bəyazid (2-ci Bəyazid) kakan Hakimiyyət illəri: 1481-1512-ci illər.

179. Yavuz Sultan Səlim kakan və 88-ci İslam həlifəsi (Həlifə olan ilk Türk kakanıdır. Səfəvi şahı Şah İsmayılla çaldıran döyüşündə savaşmışdır) Hakimiyyət illəri: 1512-1520-ci illər.

180. Qanuni Sultan Süleyman kakan və 89-cu İslam həlifəsi (göndərdiyi bir məktubla fransa krallığında hakimiyyət dəyişikliyi etmişdir. Qanunlara sadiq qaldığı üçün qanuni adını almışdır) Hakimiyyət illəri: 1520-1566-ci illər.

181. 2-ci Səlim kakan və 90-cı İslam həlifəsi Hakimiyyət illəri: 1566-1574-ci illər.

182. 3-cü Murat kakan və 91-cı İslam həlifəsi Hakimiyyət illəri: 1574-1595-ci illər.

183. 3-cü Məhməd kakan və 92-ci İslam həlifəsi Hakimiyyət illəri: 1595-1603-cü illər.

184. Sultan Ahməd kakan və 93-cü İslam həlifəsi(Bu kakanın zamanında bağlanmış andlaşmaya görə Osmanlı soyundan həyatda kimsə qalmasa hakimiyyət Qıpcaqlardan Krım hanlığının soyuna keçəcək) Hakimiyyət illəri: 1603-1617-ci illər.

185. 1-ci Mustafa kakan və 94-cü İslam həlifəsi Hakimiyyət illəri: 1617-1618-ci illər.

186. 2-ci Osman kakan (Gənc Osman) və 95-ci İslam həlifəsi Hakimiyyət illəri: 1618-1622-ci illər.

187. 1-ci Mustafa kakan və 96-cı İslam həlifəsi Hakimiyyət illəri: 1622-1623-cü illər.

188. 4-cü Murad kakan və 97-cı İslam həlifəsi Hakimiyyət illəri: 1623-1640-cı illər.

189. Sultan İbrahim kakan və 98-ci İslam həlifəsi Hakimiyyət illəri: 1640-1648-ci illər.

190. 4-cü Mehmet kakan (Avcı Mehmet) və 99-cu İslam həlifəsi Hakimiyyət illəri: 1648-1687-ci illər.

191. 2-ci Süleyman kakan və 100-cü İslam həlifəsi Hakimiyyət illəri: 1687-1691-ci illər.

192. 2-ci Ahməd kakan və 101-ci İslam həlifəsi Hakimiyyət illəri: 1691-1695-ci illər.

193. 2-ci Mustafa kakan (Qazi Mustafa) və 102-ci İslam həlifəsi Hakimiyyət illəri: 1695-1703-cü illər.

194. 3-cü Ahməd kakan və 103-cü İslam həlifəsi Hakimiyyət illəri: 1703-1730-cu illər.

195. 1-ci Mahmud kakan və 104-cü İslam həlifəsi Hakimiyyət illəri: 1730-1754-cü illər.

196. 3-cü Osman kakan və 105-ci İslam həlifəsi Hakimiyyət illəri: 1754-1757-ci illər.

197. 3-cü Mustafa kakan və 106-cı İslam həlifəsi Hakimiyyət illəri: 1757-1774-cü illər.

198. 1-ci Abdülhəmid kakan və 107-cı İslam həlifəsi Hakimiyyət illəri: 1774-1789-cü illər.

199. 3-cü Səlim kakan və 109-cu İslam həlifəsi Hakimiyyət illəri: 1789-1807-ci illər.

200. 4-cü Mustafa kakan və 110-cu İslam həlifəsi Hakimiyyət illəri: 1807-1808-ci illər.

201. 2-ci Mahmud kakan və 111-ci İslam həlifəsi Hakimiyyət illəri: 1808-1839-cu illər.

202. Sultan Abdülməcid kakan və 112-ci İslam həlifəsi Hakimiyyət illəri: 1839-1861-cu illər.

203. Sultan Abdüləziz kakan və 113-cü İslam həlifəsi Hakimiyyət illəri: 1861-1876-cu illər.

204. 5-ci Murad kakan və 114-cü İslam həlifəsi Hakimiyyət illəri: 1876-cı il.

205. Sultan Abdülhəmid kakan (2-ci Abdülhəmid) və 115-ci İslam həlifəsi (Abdülhəmid kakan hakimiyyətdən devrildikdən sonra kakanlıq bitmiş hesab olunur. Abdülhəmid kakan 30 il ərzində düşmənlərə qarşı mübarizə aparmış, Türk dövlətin xilas etmək üçün gələcəyə yönəlik çox uğurlu planlar qurmuşdur) Hakimiyyət illəri: 1876-1909-cu illər.

Yazar: Şükür Məhişoğlu Oxunma: 22 Bölmə: Adamlar
Paylaş: Facebook
Hesaba giriş
Üzvülük adınız: Üzv olun Şifrəniz: Şifrənizi unutmusunuz?