Arama
Diqqətinizə:
Şükür Məhişoğlu - yazarın bütün (200) yazıları.

Gilas (bitki)

Gilas gülçiçəyikimilər fəsiləsinə aid olan bitki növüdür. Dünyada 1500-dən çox növləri vardır. Dünyada ən geniş yayılmış bitki növlərindən biridir.

Bakının işğaldan azad olunması günü

Bakının işğaldan azad olunması günü, Qafqaz İslam ordusu tərəfindən 15 sentyabr 1918-ci il tarixdə Bakı şəhərinin Hay (Erməni) birlikləri (Sentrokaspi diktaturası-daşnaqlar və Bakı komunası-kommunistlər), bolşevik-kommunist Rusiyası və İngilis ordu birliklərindən azad olunması günüdür.

Yazar: Şükür Məhişoğlu Oxunma: 13 Bölmə: Tarix
Türk kanları (hanları) və kakanlarının (haqanlarının) siyahısı

Türk kanları (hanları) və kakanlarının (haqanlarının) siyahısı , M. ö. 4000-1700-cü illər arasında bir zamandan (bəzi məlumatlarda m.ö 2500 ildən) başlayaraq 20-ci əsrə qədər bütün Türkləri tam və qismən idarə etmiş Türk kanları (hanları) və kakanlarının (haqanlarının) siyahısıdır.

Yazar: Şükür Məhişoğlu Oxunma: 22 Bölmə: Adamlar
Zvartbles (Zwartbles) qoyunu

Zvartbles qoyunu, bəzi qaynaqlara görə Hollandiyanın Friesland bölgəsində bəslənilən xalq mələzlənməsi nəticəsində təbii olaraq əldə edilmiş qoyun cinsidir.

Haiti manqurtları (zombiləri)

Haiti manqurtları (zombiləri), öldükdən sonra cadügər tərəfindən dirildilmiş adamlara verilmiş addır. Haqqında bilgilərin çoxu nağıl şəkilindədir. Haiti manqurtları ilə ilgili ilk qeydlər 1937-ci ilə dayanmaqdadır.

İmam Buhari (Buhârî, Buxari)

Buhari (Buhârî, Buxari), əsil adı Məhəmməd olan, hədis elmində üstün bir başarı əldə etmiş, el-Câmi uş-sahîh (Səhih Buhari) kitabı ilə ün salmış hədis alimidir. Buhari 20 iyul 810-cu ildə, cümə günü, günümüzün Özbək elinin Buhara şəhərində doğulmuşdur.

Yazar: Şükür Məhişoğlu Oxunma: 15 Bölmə: Adamlar
Miladi təqvimi

Miladi təqvimi və ya Qriqori təqvimi, zamanı ölçmək məqsədi ilə başlanğıcını Roma kilsəsinin elan olunduğu gündən götürən, Roma papası XIII Qreqori (Qriqori) tərəfindən hazırlanan, dünyanın günəş ətrafında hərəkətini əsas götürən və 4 oktyabr 1582-ci ildə qəbul edilmiş təqvimdir.

Yazar: Şükür Məhişoğlu Oxunma: 22 Bölmə: Göybilimi
Malazgirt savaşı

Malazgirt savaşı, müsəlmanların müqəddəs şəhərləri hesab olunan Məkkə və Mədinə şəhərlərini məhv etmək məqsədi ilə imperator Romen Diyojenin başçılığı altında səfərə çıxan Bizans ordusu ilə bu işğal və yağmanı önləmək üçün Sultan Alp Arslanın başçılığı ilə onları qarşılayan Türk ordusu arasında Malazgirt ovasında baş vermiş Malazgirt savaşdır.

Yazar: Şükür Məhişoğlu Oxunma: 28 Bölmə: Tarix
Finikiya

Finikiya bəzi fərziyyələrə görə günümüzün Livan dövləti ərazisində mövcud olmuş, qismən günümüz Suriya və Fələstin ərazilərinə doğru genişlənmiş olan, başqa bir fərziyyəyə görə Aralıq dənizinin doğu və bütün güney sahillərində mövcud olmuş əfsanələşmiş dövlətdir.

Yazar: Şükür Məhişoğlu Oxunma: 18 Bölmə: Topluluqlar
Hürrəmilik (Xürrəmilik)

Hürrəmilik, içində İslamın təhrif olunmuş qayda və ibadət formalarını barındıran məzdəkçiliyin bir qoludur. Məzdəkçiliyin digər qollarından əsas fərqi ruhun bir bədəndən digər bədənə keçməsinə inandıqları üçün Ebu Müslim Horasaninin öldüyünə inanaraq onun ruhunun başqa bədəndə yaşamasına etiqad etmələridir.

Yazar: Şükür Məhişoğlu Oxunma: 25 Bölmə: İnanclar
Hesaba giriş
Üzvülük adınız: Üzv olun Şifrəniz: Şifrənizi unutmusunuz?