Arama
Diqqətinizə:
Şükür Məhişoğlu - yazarın bütün (290) yazıları.

İstilik enerjisi

İstilik enerjisi, bir cismin bütün hissəciklərinin sahib olduğu kinetik enerjinin toplamıdır. İstilik enerjisinin birimi (vahidi) enerji birimidir. İstilik enerjisi miqdarıda digər enerjilər kimi Kalori (cal) və ya Col (J) ilə ifadə olunur (1 cal = 4.18 j və ya 1 j = 0,24 cal)

Yazar: Şükür Məhişoğlu Oxunma: 18 Bölmə: Fizika
Qorqud Ata ya da Dədə Qorqud

Qorqut Ata, bəzi bilgilərə görə Oquz kaqan dönəmində bəzi bilgilərə görə Türklər tərəfindən İslamı qəbul etdikləri ilk illərdə yaşamışdır. Oquz kakanın tüşumeli (yardımçısı) olduğuda güman edilməkdədir.

Yazar: Şükür Məhişoğlu Oxunma: 83 Bölmə: Adamlar
Çarli (Charlie) Hebdo hadisəsi

Çarli (Charlie) Hebdo hadisəsi, Fransanın Paris şəhərində fəaliyyət göstərən Çarli Hebdo adlı qəzetin Məhəmməd peyğəmbərə (s.a.s) qarşı təhqiredici material dərc etməsindən sonra bir qrup şəxs tərəfindən Çarli Hebdo qəzetinin əməkdaşlarının öldürülməsi hadisəsidir.

Kraudfandinq

Kraudfandinq, ingilis dilində camahat, kütlə anlamını verən crowd və maliyyələşdirmə anlamını verən funding sözlərindən ortaya çıxan çox sayda şəxslərin hər birinin az miqdarda yatırdığı yatrımlar hesabına ümumi məbləğin toplanması üçün həyata keçirilən maliyyə tədbiridir.

Rəqaib (rəğbət) gecəsi (qəndili)

Rəqaib gecəsi, İslam dinində kutsal olaraq qəbul edilən gecələrdən birinin adıdır. Hicri təqviminin yeddinci ayı olan Rəcəb ayının ilk cümə günün başlandığı gecə, yəni ilk 4-cü gündən 5-ci gününə keçən gecədir.

Yazar: Şükür Məhişoğlu Oxunma: 131 Bölmə: Din
Qələndəriyyə (qələndərlik, kalenderiyye, Cevlekıyyə)

Qələndəriyyə və ya Qələndərlilik,bu günkü Suriya və İran ərazilərində meydana çıxmış bəzi qaynaqlara görə İslami, bəzi qaynaqlara görə isə İslam dışı inanc ya da təriqətdi. Böyük ehtimalla qədim hind-fars inancının təsiri ilə formalaşmış təriqətdir.

Yazar: Şükür Məhişoğlu Oxunma: 121 Bölmə: İnanclar
Azərbaycan qonur cins inəyi

Azərbaycan qonur cins inəyi, yerli malların əvvəl Şvis cinsi ilə, sonralar Lebedin və Kostroma cinsləri ilə çarpazlaşdırılması yolu ilə əmələ gəlmişdir.

İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti Publik Hüquqi Şəxs

İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti Publik Hüquqi Şəxs, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir və Şirvan şəhərlərində istehlakçıların məişət (təsərrüfat) – içməli, istehsalat və digər məqsədlər üçün su ilə təmin olunması, yağış və tullantı sularının emalı və axıdılması xidmətlərini göstərən publik hüquqi şəxsdir.

Yazar: Şükür Məhişoğlu Oxunma: 125 Bölmə: Qurumlar
Avesta (kitab)

Avesta, Zərdüşlər üçün müqəddəs hesab olunan Zərdüş dininin kitabı. Avesta kitabının ortaya çıxışı Zərdüşlə bağlıdır və m. ö. 2000-ci illərə qədər keçmişinin olduğu iddia edilməkdədir. Kitab zərdüş inancının müqəddəs kitabı hesab olunur və kitabda zərdüşlərin necə yaşaması və fəaliyyət göstərməsi üçün çərçivə qaydalar verilmişdir.

Yazar: Şükür Məhişoğlu Oxunma: 187 Bölmə: İnanclar
Ningen

Ningen - dərin sularda yaşayan, insana bənzəyən və böyük ölçülərə malik, var olduğu iddia olunan canlılardı. Yapon tədqiqat gəmiləri dəfələrlə Antarktika sularında insana bənzər canlıların olduğunu bildiriblər. Bu canlıların insana bənzər üz cizgiləri və qolları olduğu, ayaqları yerinə su pərisi kimi quyruğu olduğu deyilir.

Yazar: Şükür Məhişoğlu Oxunma: 191 Bölmə: İnanclar
Hesaba giriş
Üzvülük adınız: Üzv olun Şifrəniz: Şifrənizi unutmusunuz?