Arama
Qara dəlik (göy cismi)

Qara dəlik günümüzdə bəzi bilim adamları tərəfindən uzayda olan güclü cazibəyə (çəkim qüvvəsinə) sahib kütləsi çox böyük kosmik cisim olaraq qəbul edilməkdədir. Bu bilim adamlarının fərziyəsinə görə qara dəliyin çəkim qüvvəsi o qədər güclüdür ki, hər türlü maddəsəl oluşumu və hətta işığı belə özünə çəkə bilməkdədir. Qara dəlikdə olan güclü çəkim qüvvəsi qara dəlikləri gözlə görünə bilməyəcək qədər qara rəngə bürüyür. Bu fərziyyəyə görə günəşdən qat-qat böyük olan ulduzların enerjisi tükənmiş və güclü çəkim qüvvələrinin təsiri ilə öz içlərinə doğru çökərək qara dəliklər əmələ gətirmişdir. Bu iddiada olan bilim adamlarına görə qara dəliyin içində zaman durmuşdur. Qara dəliyin kütləsi günəşin kütləsindən 20 dəfə və daha böyük olsada həcmə malik deyil.

Sir Martin Rees kimi bilim adamların görə isə qara dəliklər kainatın başqa yerlərinə gedən qapılardır. Qara dəliyi başqa yerə bağlayan nöqtəyə isə bu fərziyyənin tərəfdarları ağ dəlik deməkdədilər. Bu fərziyyəyə görədə qara dəlik içində çox güclü çəkim qüvvəsi vardır. Bu fərziyyəyə görə adam qara dəliyə yaxınlaşarsa ilk öncə adamın qara dəliyə tərəf hissəsi daha sonra bütöv bədəni elektronlar düzəninə qədər parçalanıb nazik xətt boyunca qara dəliyin içindən axaraq digər nöqtəyə gedər.

Stefen Havkinq kimi bilim adamlarına görə isə qara dəliklər zamanla öz kütləsini itirib yox olurlar. Bu fərziyyəyə görə kainatda hər saniyədə sonsuz sayda maddə və anti-maddə hissəcikləri yaranır və bir birini yeyərək yox olurlar. Neqativ yüklü anti-maddə hissəciklərinin qara dəliyin içinə axması ilə müsbət yüklü maddə hissəciləri həmən ordan ayrılır. Və beləliklə qara dəlik öz kütləsini itirir və zamanla yoxa çıxır.

İki qara dəliyin bir birinə çarpması zamanı baş verəcək hadisənin nəticəsinin necə olacağına aid iki fərziyyə vardır. Bunlardan biri qara dəliklərin birləşərək daha böyük kütləyə çevrilməsi, digəri isə bir birini məhv edərək hər ikisinin yoxa çıxacağı fərziyyələridir.

Bilim adamlarına görə yer kürəsinə ən yağın qara dəlik 20 min işıq ili uzaqlıqdadır. Bilim adamlarının fərziyəsinə görə qara dəliklər qalaqtikanın iç qismində olduğu və günəş sistemi qalaktikanın dışında qaldığı üçün yer kürəsi üçün bir təhlükə təşkil etməməkdədilər.

Yazar: Şükür Məhişoğlu Oxunma: 263 Bölmə: Göybilimi
Paylaş: Facebook
Hesaba giriş
Üzvülük adınız: Üzv olun Şifrəniz: Şifrənizi unutmusunuz?