Arama
İssık vəya İsık gölü

İssık vəya İsık gölü günümüzdə Qazaq-Qırqız sərhədinə yaxın, Qırqız elinin quzey-doğu bölgəsində yerləşir. Sahəsi təxminən 6.24 min km²-dir. Uzunluğu 182 km, ən enli yeri 60 km-dir. Göl dəniz səviyyəsinin təxminən 1606 m yüksəkdədir. Dərinliyi 668 m-dir. Göl tarixən Türk kaqanlıqında istirahət bölgəsi olmuşdur. 1126-cı ildə yazılmış Mücmel üt-tevarih va al-kişaş əsərində yazılır: İssık gölü kənarında bir dağ vardı... Türk (Yafəsin oğlu) oranı mövqe etmişdi... bir gecə o dağın təpəsində od gördü., O dağa Anduk Art adını verdi... onun təpəsinə otağını qurdu. Əbülqazi Bahadır kan isə yazır: ...Bu gün o yerə Isıq k(g)öl deyirlər.

Yazar: Şükür Məhişoğlu Oxunma: 460 Bölmə: Coğrafiya
Paylaş: Facebook
Hesaba giriş
Üzvülük adınız: Üzv olun Şifrəniz: Şifrənizi unutmusunuz?