Arama
Faza (rәqslәr vә dalğalar)

Adı: Faza (rәqslәr vә dalğalar).


Haqqında digər bilgi:

Faza (rәqslәr vә dalğalar), rәqsi vә ya dalğavarı prosesi tәsvir edәn periodik dәyişәn funksiyanın arqumenti. Harmonik rәqslәr üçün:

u(x,t) = Acosφ, burada φ = ωt + φ0 - fazadır.

A - amplitud, ω – dairәvi tezlik, t – zaman, x – fәza koordinatı, φ0 – başlanğıc (t = 0 anındakı).

Qaçan dalğalar üçün φ = ωt ± kx + ω0, burada k – dalğa әdәdidir. Faza termini yalnız periodik rәqslәr vә dalğalara aid olsa da, onu digәr proseslәrә dә tәtbiq edirlәr.

Qaynaq: http://ensiklopediya.gov.az

Yazar: Şükür Məhişoğlu Oxunma: 181 Bölmə: Fizika
Paylaş: Facebook
Hesaba giriş
Üzvülük adınız: Üzv olun Şifrəniz: Şifrənizi unutmusunuz?