Arama
Abiotik amillər

Canlı orqanizmə təsir edən qeyri-üzvi mühit şəraitinin cəmi, məcmusu abiotik amillər adlanır. Abiotik amillər kimyəvi və fiziki (vəya iqlim) amillər olmaqla iki yerə ayrılır. Kimyəvi amillərə atmosferin, dəniz sularının, şirin suların, torpağın və s. kimyəvi tərkibi, fiziki amillərə isə temperatur, atmosfer təzyiqi, hava kütləsinin qarışığı, kosmik radiasiya, günəş radiasiyası və s. daxildir.

Abiotik amillərin canlı orqanizmilərə necə təsir etdiyini ekologiya elmi öyrənir. İnsan fəaliyyətinin nəticəsində torpağa, su mühitinə, havaya necə təsir göstərdiyini öyrənməkdə bu elmin sahəsinə daxildir.

Paylaş: Facebook
Hesaba giriş
Üzvülük adınız: Üzv olun Şifrəniz: Şifrənizi unutmusunuz?